Výběr ze samostatných výstav:

Galerie Karlovka, Praha – 1988,
Galerie U Řečických, Praha – 1991,
Galerie R, Praha – 1994, kurátor Jiří Tichý,
Tripolis, Libye – Čs. ambasáda 1987,
Galerie bratří Čapků, Praha – 1997, kurátor Jiří Machalický,
Galerie Skarabeus (se Stanislavem Hanzíkem) Praha – 1997,
Městská galerie Fr. Drtikola, Příbram – 1998,
kurátor Jiří Urban
Městská galerie Jablonec n/Nisou – 1999
Galerie Vltavín, Praha – 2003, kurátor Richard Drury,
Galerie R, Praha – 2004,
Senát České republiky – 2005,
Galerie XXL, Louny – 2010, kurátor Richard Drury,
Galerie PRE, Praha, „Zpomal“– 2023, kurátor Jiří Tichý.

Výběr ze skupinových výstav:

Národní výstava, Helsinki, Finsko – 1986,
Dům umění – Jerusalém, Ramat-gan, Izrael – 1991,
Galerie Broschier, Mnichov, Německo – 1992,
Mánes, Praha, Staroměstská radnice – 1997,
Praha – „Grafika roku“ 1997, 1998,
Strahovský klášter, Praha – 2000, 2001,
„Spolek Mánes“ – 2009,
Galerie Diamant, Praha – 2009, kurátor Jiří T. Kotalík
Galerie Artinbox, Praha, kurátorka Nadia Rovderová – 2010, 2011
Gabriel Loci, Praha, ve spolupráci s The Chemistry Gallery – 2021, kurátor Petr Hájek,
Florálie, Galerie Artinbox, Praha, 2022,
Gabriel Loci, Praha, ve spolupráci s The Chemistry Gallery – 2022, kurátor Petr Hájek,
Galerie Artinbox, Praha – 2023, Divadlo života & tanec smrti – skupinová tematická výstava, kurátorka Nadia Rovderová.